ABCD SONG


ABC SONG | ABC Songs for Children, Hope you enjoy ! Please Like Share and Subscribe Nepakids.

Advertisements

चिनाखँ : मचूम्ह म्ह्याय् मचा


चिनाखँ : मचूम्ह म्ह्याय् मचा

मिखाः भतिचा चिगः जक
न्ह्याय् भतिचा चि हाकः जक
म्हुतु भतिचा छोवाना तप्वाः जक

वयात सुनानं भम्चा ल्हा मवनी
वयात सुनानं यय्कःवोगु मदुनी
जलः खलः खःल्हाय् धुंकल
मचूम्ह म्हाय् मचा

म्हः ला बाहे ला खनी
गपः भतिचा चि हाक जक
सँ नं ता हाक खनी
ल्हाचो निपाः ता हाक जक
वयात सुहेँ ल्यू ल्यू वया दुखः ब्यू मव
वयात हाय्का हगु न सुनानं मखँ
म्ह स्यू पिं दक्को सिवे छप्वा हे म्हुतु जुई धुकंल
मचूम्ह म्ह्याय् मचा

न्हाबले स्वसाँ याना च्वनी ज्या जक
जाथुई स तसकं हे साक्क
छेँ छखाँ हे यचुकः पिचुकः तया तये सः
छे ल्हा दाजुकिजाया नं योम्ह
माःबौया न योम्ह
खला जल खलः पिनी न योम्ह
थल्हा पिनी न योम्ह
अय्सा मने दक्वसिया दु
मचूम्ह म्ह्याय मचा

– दिब्या बज्राचार्य